EUROFINS AS VANN-ANALYSE


Grundig ekstern laboratorieanalyse av bassengvannet.

Vår partner Eurofins AS utfører kjemiske, mikrobiologiske og
sensoriske laboratorieanalyser, prøvetaking og rådgiving av bassengvann. De tilbyr 2 pakker for analyse som er relevante for våre basseng.


Analysepakke 1: Trygt Badevann

Denne enkle testen måler det generelle innholdet av bakterier i bassengvannet, i tillegg til Pseudomonas aeruginosa, en kjent problemorganisme i basseng/boblebad. Rapport inneholder analyseresultat sammenlignet mot grenseverdier.

VIs produktet


Analysepakke 2 - Vannkvalitet

Denne testen gir svar på vannets generelle kvalitet, og måler parameterne pH, farge, turbiditet og kjemisk oksygenforbruk. Avvik kan her forårsake negative effekter på filtre, rørkoblinger og dyser.

VIs produktet Kontakt oss  

Eurofins AS Vann-analyse